De term die vaker wordt gebruik voor claudicatio intermittens is ‘etalagebenen’. Deze klachten horen onder de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Wat is Claudicatio Intermittens?

De slagaders in de benen zijn vernauwd door slagaderverkalking (atherosclerose) waarbij de wanden stugger en dikker worden. Door de vernauwing komt er te weinig zuurstof in de spieren. Door het zuurstoftekort treedt er vaak pijn op, meestal in de kuiten. Wanneer men even stil staat (in de etalage van de winkel kijken), verdwijnt de pijn snel. Slagaderverkalking wordt sterk negatief beïnvloed door roken, een te hoog cholesterolgehalte en te weinig lichaamsbeweging.

Hoe kan fysiotherapie u helpen?

Chris Smith heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met claudicatio intermittens. Hiervoor is hij aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Met behulp van looptraining zijn veel klachten te reduceren, daarnaast wordt er ook aandacht besteedt aan uw algemene conditie, kracht en leefstijl.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.chronischzorgnet.nl