Fysiotherapie Smith is gevestigd in Opeinde, Iendrachtsingel 2. Daardoor zijn we ook goed bereikbaar voor omliggende plaatsen, zoals Eernewoude, Wartena, De Tike, Nijega, Oudega, Suameer, Bergum en Drachten.