Fysiotherapie Smith heeft sinds 2016 drie praktijken: in Garijp, Opeinde en Warga. Daardoor zijn we ook goed bereikbaar voor omliggende plaatsen, zoals Eernewoude, Wartena, De Tike, Nijega, Oudega, Suameer, Bergum en Drachten. We geven u graag een kijkje in beide praktijken en vertellen met plezier wat onze locaties u bieden..