Fysiotherapie Smith is sinds 1979 gevestigd te Garijp. Sinds begin 2009 is Chris Smith hoofdverantwoordelijke van Fysiotherapie Smith. In de praktijk zijn in totaal 3 therapeuten werkzaam. Samen behandelen wij diverse aandoeningen van het bewegingsapparaat. Binnen de praktijk zijn wij onder andere gespecialiseerd in Manuele Therapie, McKenzie therapie en het Medical Taping Concept.

Wij voldoen aan de eisen van het KNGF en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister.

Binnen de praktijk zijn de volgende mensen werkzaam: