Chronisch ZorgNet is het landelijke netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met etalagebenen (perifeer artieel vaatlijden), long- en hartaandoeningen. Wij zijn aangesloten bij dit netwerk vanwege de begeleiding van mensen met etalagebenen.

Looptraining

De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie (GLT) leidt tot een toename van pijnvrije loopafstand die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels een invasieve behandeling (‘dotter’ of bypass operatie). Daarnaast verbeterd de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten door de actievere leefstijl.  Uw zorgverzekeraar vergoedt 37 behandelingen uit uw basisverzekering voor GLT door een Chronisch ZorgNet-fysiotherapeut. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Chronisch ZorgNet in onze praktijk

Onze collega Chris heeft cursussen gevolgd en is lid van Chronisch ZorgNet. In onze praktijk begeleidt hij de mensen met etalagebenen. Wilt u er graag meer van weten? Neem dan contact met ons op.

U kunt ook meer informatie inwinnen op www.chronischzorgnet.nl